top of page

תעלת לה-מנש מתרחבת

עם התגברות המשבר הפיננסי באירופה נראה כי תעלת לה-מנש מתרחבת עוד יותר. המפלגה הקונסרבטיבית הבריטית שדחתה כל ניסיון בשנים האחרונות לקידום התהליך הפדרטיבי של אירופה נמצאת עתה בשלטון, ומנהיגה, ראש ממשלת בריטניה דייויד קמרון עומד בפני לחצים הולכים וגוברים של חברי פרלמנט ממפלגתו לערוך רביזיה בכל הנוגע להמשך חברותה של בריטניה באיחוד האירופי

▪ ▪ ▪

בריטניה ואירופה מעולם לא היו חברות בלב ונפש. הזהות האירופית של בריטניה בעיני עצמה לא הייתה ברורה. האינטרסים הבריטיים היו נתונים באופן מסורתי למושבותיה הפזורים ברחבי תבל, וכאשר מעצמות אירופה עשו מלחמות בינן לבין עצמן גנבה להן בריטניה את העולם. כאשר הלך והתגבש תהליך אירופי פדרטיבי לאחר מלחמת העולם השנייה בריטניה גררה רגליים, מה עוד שדה-גול נשיא צרפת סירב לראותה כחלק מאירופה. הטיעון הרווח היה שבעיני הבריטים תעלת לה-מנש רחבה יותר מהאוקיינוס האטלנטי, כלומר שהאינטרסים הבריטיים משולבים באילו האמריקנים ולא באירופה. עם התגברות המשבר הפיננסי באירופה נראה כי תעלת לה-מנש הולכת ומתרחבת עוד יותר. המפלגה הקונסרבטיבית הבריטית שדחתה כל ניסיון בשנים האחרונות לקידום התהליך הפדרטיבי של אירופה נמצאת עתה בשלטון, ומנהיגה, ראש ממשלת בריטניה דייויד קמרון עומד בפני לחצים הולכים וגוברים של חברי פרלמנט ממפלגתו לערוך רביזיה בכל הנוגע להמשך חברותה של ארצם באיחוד האירופי. בעבר היו הקולות האירו-סקפטיים (המטילים ספק בכדאיות החברות באיחוד האירופי) נשמעים בשולי המפלגה הקונסרבטיבית אך עתה הם הולכים ונשמעים גם על-ידי חוגים מרכזיים במפלגה. בעיקר אין דעתם של הבריטים נוחה מכך שהם נדרשים להשתתף בנטל המשבר הפיננסי האירופי באמצעות קרן המטבע הבינלאומית חרף העובדה שבריטניה אינה חברה בגוש האירו. השבוע תוגש בפרלמנט הבריטי הצעת חוק לעריכת משאל -עם משולש, לא יאוחר ממאי 2013 בעניין המשך דרכה של בריטניה באיחוד האירופי. הציבור הבריטי יתבקש להביע דעתו אם על בריטניה להמשיך או להפסיק חברותה באיחוד האירופי או האם יש להציב תנאים חדשים להמשך חברותה. הצעת חוק זו נתמכת בעצומה שכבר זכתה למאה אלף חתימות. דייויד נאטאל, חבר הפרלמנט הבריטי מטעם הקונסרבטיבים אמר כי חלפו 36 שנים מאז משאל העם האחרון בעניין האיחוד האירופי, וכי זה הזמן, לאור ההתפתחויות בשנים האחרונות לקיים הערכה מחדש. המגמה של נאטאל וחבריו היא לצמצם את כוח המוסדות האירופיים ביחוד בתחומי החקיקה הסוציאלית ותקנות תעסוקת עובדים, ולהשיב את הסמכות הריבונית של מדינת הלאום לשלוט בסוגיות אלו. דייויד קמרון מנסה למנוע מהלך פרלמנטרי זה מתוך הבנה שהוא יחליש את השפעתה של בריטניה בדיונים הנערכים עתה במוסדות האיחוד בשאלת ההתמודדות עם המשבר הפיננסי. ככלל הוא היה מעדיף שנושא מעמדה של בריטניה באיחוד האירופי לא יעלה לדיון פרלמנטרי בתקופת כהונתו. הוא כבר הודיע על הטלת סנקציות פוליטיות על חברי פרלמנט ממפלגתו שיתמכו בהצעת החוק, אך דווקא איום זה מצד ראש הממשלה מעצים את רוח המרד במפלגתו. חבר הפרלמנט סטיוארט ג'קסון אמר כי יצביע בעד הצעת החוק גם אם יביא הדבר לפיטוריו מתפקידו כמזכיר פרטי פרלמנטרי (חבר פרלמנט המייצג שר בפני הפרלמנט) כי "ישנם דברים חשובים יותר מאשר המפלגה". נראה כי מאמציו של קמרון למנוע את הדיון הפרלמנטרי לא יצלחו בעיקר לנוכח המגמה הנוכחית של גרמניה וארצות אחרות, על-רקע המשבר הפיננסי, להביא לידי רפורמה באמנה האירופית שתבטיח דווקא הידוק השליטה של המוסדות האירופיים בניהול הכלכלה של חברות האיחוד.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page