top of page

איטליה בצבת הפשע המאורגן

על-פי מחקר מטעם סוכנות האו"ם, העוקבת אחר מגמות הפשיעה העולמיות, כלכלתה של איטליה נגועה בפעילות של הפשע המאורגן הידרדרות מסוכנת לאיטליה ולאירופה כולה

▪ ▪ ▪

מנהיגי אירופה הגיעו להסכם בדבר שלב פעולה שני לחילוץ יוון, ובעצם לחילוץ גוש האירו כולו מהמשבר הפיננסי המאיים על יציבותו של האיחוד האירופי. זהו הסכם לא פשוט המאלץ את בעלי האג"ח של יוון לוויתור על מחצית מסכום החובות המגיע להם. הבנקים, מחזיקי האג"ח, לא היו מוכנים ל"תספורת", כלומר למחיקת חובות של יותר מ-40% בעוד שמנהיגי אירופה דרשו "תספורת" של 60% ואילו קרן המטבע הבינלאומית לחצה לכיוון של 75%. כן הסכימו המנהיגים על הגדלת קרן העזרה למקרי משבר עתידיים. אחת מחברות האיחוד, שככל הנראה תזדקק לעזרה רצינית, היא איטליה, אשר כלכלתה גדולה יותר מזו של יוון, אך בהחלט לא בעייתית פחות. על-פי מחקר מטעם סוכנות האו"ם, העוקבת אחר מגמות הפשיעה העולמיות, שהתפרסם בימים האחרונים, כלכלתה של איטליה נגועה בפעילות של הפשע המאורגן החודר במיוחד לשטחים כמו סחר בסמים ובבני אדם וכן במידה רבה בשירותי פינוי פסולת. כמות הכסף שמגלגל הפשע המאורגן האיטלקי, 116 מיליארד אירו לשנה, מהווה 7.7% מהתוצר המקומי הגולמי. היקף הבעיה באיטליה גדול יותר בהרבה מאשר בארצות המתועשות האחרות. בגרמניה, למשל מהווה כסף הפשיעה המתגלגל בעסקים 1.3% מהתמ"ג, בבריטניה רק 1.2% ובארצות הברית 2.3% (על-פי נתוני האו"ם). אומנם, מבחינה כלכלית, כסף שחור יכול ליצור גם אפקט חיובי מסוים, באשר הוא מושקע בעסקים קטנים ובבנקים ובכך הוא מסייע לתזרים מזומנים חלק יותר, אבל כל זאת רק לטווח קצר. ארגוני פשע מלבינים את כספיהם בענפים שבהם קשה להתחקות אחר עקבותיהם, כגון במסעדות, בנדל"ן ובחברות תעבורה, אך אלו הם ענפים שאינם מסייעים ביותר לפיתוח המשק. יתרה מזו, עסקים הנהנים מכספי הפשע המאורגן מחבלים בתחרותיות המשקית ומאלצים עסקים לגיטימיים להפסיק את פעילותם. מחקר האו"ם מדגיש זאת: "חברות מסחריות הפועלות על כספי פשיעה מציעות סחורה ושירותים במחירים נמוכים ממחירי שוק, ואף במחירי הפסד, שהרי המטרה העיקרית היא הלבנת כספים. חברות כאלה אינן נדרשות לתחרות עסקית רגילה". כספי פשיעה גדולים משבשים גם את השקיפות של הפעילות העסקית הכוללת שבלעדיה קשה לזהות את הנתונים הכלכליים האמיתיים של המדינה, מה שבוודאי מקשה על כל ניסיון לתכנון כלכלי. כמו-כן, עסקים שנשענים על כספי פשיעה עלולים לאבד את יציבותם הפיננסית אם חלה הפסקה פתאומית בהזרמת כספים אלו, מה שגם פוגע במשקיעים לגיטימיים באותם עסקים. הפגיעה בהכנסות המדינה ממיסים היא פועל יוצא מפעילות עסקית כזו, והיקף השחיתות השלטונית מתרחב לנוכח פיתויי השוחד המוצעים לפקידים על-ידי ארגוני הפשע. על-פי נתוני האו"ם, תוצאות השימוש בסמים יוצרות בעיות בריאותיות וסוציאליות במידה כזו המאלצת את הממשלה להוצאות העלולות להגיע ל3%-5% מהתוצר. נתונים אלו ידועים לחברות דירוג האשראי הבינלאומיות, אשר, ללא ספק, ייקחו אותם בחשבון בהתייחסות הבאה לאיטליה, מה שיאיץ את מהירות הסיבוב של מעגל הקסמים אל עבר הידרדרות מסוכנת לאיטליה ולאירופה כולה.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page