top of page

זאוס היווני חוטף את אירופה

יותר מעשור שנים בהן קיימים שטרות האירו החליטו אנשי הבנק האירופי המרכזי להסיר את פתחי השערים, הדלתות והחלונות לטובת גרפיקה אחרת, הפעם לטובת מקרה, שתחילתו טרגי, המתואר במיתולוגיה היוונית ואשר בינו לבין סולידריות אין ולא כלום

▪ ▪ ▪

בספרות המקראית וגם זו המדרשית חלון הוא אות וסמל לפתיחות ולסולידריות. כאשר מבול עומד להציף את הארץ מצווה ריבונו של עולם את נח לבנות תיבה ולעשות לה צוהר שהוא חלון, וכאשר שקטו המים אומר המקרא "ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה". הנה כדור הארץ שקוע כולו במים ונח והגן חיות שלו מבודדים ביקום ריק מכל חי, ובכל זאת דורש הקב"ה חלון בתיבה כאות לכך שבדידותו של נח איננה בדידות הקבר, אלא בדידות זמנית המוארת באופטימיות מעצם הימצאותו של החלון, שהרי אם חלון צווה נח לקרוע בתיבה ודאי כי עוד יתקיים עולם שעליו יהיה ניתן להשקיף. במסכת ברכות שבתלמוד אומר רבי חייא בר אבא "לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות..." (בבלי, ל"א עמ' א'). פירושים שונים ניתנו לדברי רבי חייא, ואחד מהם הוא שבתפילתו ישים אדם אל לבו את המרחב שמחוצה לו ויחוש את צרכי הכלל, ויפנה לאלוהיו מתוך תחושת סולידריות עם הציבור ולא תהא תפילתו תפילת אגואיזם. נסיכה פיניקית מעצביה הגרפיים של שטרות האירו האירופי, לא פנו אל מקורות היהדות לשם השראה אך גם בלאו הכי, מודרכים על-ידי זהירות מפגיעה ברגישויות לאומיות כלשהן, עיטרו את שטרות האירו בפתחי שערים, דלתות וחלונות, אות וסמל לפתיחות וסולידריות בין חברות האיחוד האירופי. בא משבר האירו ושחק את הסולידריות אשר, למען האמת, לא הייתה חזקה ביותר גם קודם לכך. והנה, יותר מעשור שנים בהן קיימים שטרות האירו החליטו אנשי הבנק האירופי המרכזי להסיר את פתחי השערים, הדלתות והחלונות לטובת גרפיקה אחרת, הפעם לטובת מקרה, שתחילתו טרגי, המתואר במיתולוגיה היוונית ואשר בינו לבין סולידריות אין ולא כלום. אירופה המקורית, שעל שמה קרויה היבשת, הייתה נסיכה פיניקית שנחטפה מארצה אל האי כרתים על-ידי זאוס, אבי האלים, אשר התאהב בה והחליט לפתותה או אף לאנסה. זאוס הפך עצמו לשור המלחך עשב בין עדרי אביה של הנסיכה אירופה. היא קרבה אליו ללטפו וגם התיישבה על גבו. אז פתח השור בדהירה אל עבר החוף ומשם צלח את מי הים עד הגיעו אל כרתים ואירופה על גבו. שם חזר הוא להיות מי שהוא ואירופה נישאה לו. החל מהשנה הבאה יעוטרו שטרות האירו בדמותה של הנסיכה הפיניקית אירופה, תחילה על שטרות 5 אירו בלבד, ובשנים הבאות יתרחב השינוי לשטרות בערכים גבוהים יותר. נגיד הבנק האירופי המרכזי מריו דראגי הסביר כי מחקרים מצביעים על כך שאנשים מזהים את ערכו של השטר ביתר קלות כאשר הוא מעוטר בדמות אנושית, ועל כן "האם קיימת דמות יותר מתאימה מאשר הנסיכה אירופה להופיע על גבי שטרות האירו"? אלא שתוכנית זו לעבור מחלונות הסולידריות לשור החוטף נסיכה מציגה בבלי דעת סמליות המשקפת את התמורות החלות עתה באיחוד האירופי: סולידריות החלונות מופרעת על-ידי זאוס היווני המחריד שלוותה של אירופה.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page